Týdenní plán od 13. 4. do 17. 4. 2015

 

Český jazyk

 • Spojování vět v souvětí
 • Procvičování zákl. sklad. dvojic

Český jazyk – sloh

 • Reklamní kampaň

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Prepositions

Matematika

 • Dělení deset. čísel 10, 100
 • Slovní úlohy
 • G – Přímky kolmé a rovnoběžné

Vlastivěda

 • Západní Čechy
 • Orientace na mapě, slepá mapa

Přírodověda

 • Lidské tělo
 • Povrch těla – kůže

Pracovní činnosti

 • Vliv chem. přípravků na rostliny
 • Otvírání zahrádek

Výtvarná výchova

 • Funkce barev světlých a tmavých, teplých a studených

Hudební výchova

 • Akordy
 • Zpěv písní, hudební doprovod

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě (za příznivého počasí půjdeme ven)

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte přípravu dětí na vyučování, plnění domácích úkolů.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda  
Podmět a přísudek Násobení des. čísel Záp. Čechy – čtení z mapy Lidské tělo  
Souvětí Dělení des. čísel Slepá mapa + otázky Kůže  
Podmět a přísudek   Opakování    
         

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top