Týdenní plán od 13. 3. do 17. 3. 2023

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Písmeno a hláska CH, ch, F, f
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář 2. díl str. 30 – 36

Psaní

 • Nácvik písmene š,  psaní  slabik a slov s probranými písmeny
 • Písanka 2. díl str. 11 – 15
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0 – 10
 • Číselná řada 0 – 20,
 • Porovnávání čísel, rozklad čísel do 15 (10 + 2,…)
 • Sčítání, odčítání do 15
 • M str. 7 – 10

Prvouka

 • Jaro, jarní práce na zahradě
 • Jarní rostliny, jednotlivé části rostliny
 • PS s. 47, 48

Pracovní vyučování

 • Setí semen

Výtvarná výchova

 • Jarní rostliny – kresba

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu, opakování písní
 • Nácvik: Pod naším okýnkem

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky v rámci pohybových her
 • Trenéři ve škole – atletika

Doplňující informace pro rodiče

 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou
 • V matematice trénujte pamětné počítání bez prstů do 15 , počítání na malou fólii
 • Denně kontrolujte pouzdra, pomůcky do školy, dětem dopisují fixy na tabulku, chybí hadříky na tabulku a tužky č. 2
 • V pátek 17. 3. nás ve škole navštíví předškoláci
 • Ve čtvrtek 30. 3. Den otevřených dveří – více info na webových stránkách školy
 • 9. 6. Školní výlet Krokodýlek Olomouc + náměstí, vybíráme 600 Kč ( vstupné + doprava autobusem). Platba je zadána na EduPage – můžete posílat po částech

Kateřina Jalama, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Hláska a písmeno Ch, ch +, – do 10 Jarní rostliny – pexeso
Hláska a písmeno F, f Porovnávání do 20 Jarní rostliny a části rostlin
Přečti a doplň b-d-p Pyramidy do 15 Části rostlin – spojovačka
Čtení otázek – karty Sčítání do 15
Čtení s porozuměním Odčítání do 15
Back To Top