Týdenní plán od 13. 3. do 17. 3. 2023

Český jazyk

 • Párové souhlásky: Ď-Ť, V-F, Z-S.
 • Procvičování párových  souhlásek: B-P, D-T.
 • Procvičování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách.
 • Uč. str. 74 až 76.

Čtení

 • Čtení vět se správnou intonací.
 • Práce s básní, recitace.
 • Čtení s porozuměním.
 • Uč. str. 106-110.

Psaní

 • Opis, přepis přesmyčky.
 • Písanka str. 13, 14.

Matematika

 • Početní operace uvnitř desítek.
 • Příklady se závorkou.
 • Slovní úlohy.
 • Měření a rýsování úsečky dané délky.
 • PS str. 56-60.

Prvouka

 • Stromy a keře.
 • Ptáci na jaře.
 • PS str. 53

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem a kartonem.

Výtvarná výchova

 • Vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin na základě představ.

Hudební výchova

 • Vokální a instrumentální hry.

Tělesná výchova

 • Projekt Trenéři do škol – fotbal.
 • Lekce bruslení.

Doplňující informace pro rodiče

 • 17. 3. – čtvrtá lekce bruslení.
 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top