Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2023

Český jazyk

 • Opakování a procvičování vyjmenovaných slov
 • Slovesa
 • Čtení: Divadlo-dějství, herec, kulisy, dramatizace.

Anglický jazyk

 • Numbers 11 – 20

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel.
 • G: Kružnice.

Prvouka

 • Slunce, planety.

Pracovní činnosti

 • Zásady slušného stolování.

Výtvarná výchova

 • Funkce ilustrací jejich výrazových prostředků.

Hudební výchova

 • Ředitelské volno

Tělesná výchova

 • Prohlubování síly, rovnováhy a správného držení těla – stoj o rukou s dopomocí.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 13. 2. 2023 návštěva loutkového divadla v Opavě.
 2. Ve středu 15. 2. Discgolfový turnaj v tělocvičně od 14 do 18 hodin.
 3. Ve čtvrtek 16. 2. recitační soutěž v komunitním centru od 14 hodin.
 4. V pátek je vyhlášeno ředitelské volno.
 5. Další týden od 20. 2. do 26. 2. jsou jarní prázdniny, pak následuje lyžařský kurz (informace zadány přes EDU).

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Diktáty po p Sčítání a odčítání do 1000 Planety
Pády Planety přesmyčky
Slovesa osoby
Slovesa
Back To Top