Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2023

Český jazyk

 • Fixace vyjmenovaných slov po b, l, m, p.
 • Slovesa.
 • Čtení: Divadlo-dějství, herec, kulisy, dramatizace.

Anglický jazyk

 • Numbers 11-20.

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel.
 • G: Kružnice.

Prvouka

 • Slunce, planety.

Pracovní činnosti

 • Zásady slušného stolování.

Výtvarná výchova

 • Funkce ilustrací jejich výrazových prostředků.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasové rozsahu.

Tělesná výchova

 • Prohlubování síly, rovnováhy a správného držení těla – stoj o rukou s dopomocí.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu pouzder (dětem chybí fixy a mazátka).
 2. Ve středu 15. 2. Discgolfový turnaj v tělocvičně od 14 do 18 hodin.
 3. Ve čtvrtek 16. 2. recitační soutěž v komunitním centru od 14 hodin.
 4. V pátek je vyhlášeno ředitelské volno.
 5. Další týden od 20. 2. do 26. 2. jsou jarní prázdniny, pak následuje lyžařský kurz (informace zadány přes EDU).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO ZÁBAVNĚ
Jazyk český Matematika Prvouka Angličtina
Diktáty po P Násobilka Vzduch Food
Chytáky po P Násobení a dělení 100 Půda Food
Trenažér VS po L Sčítání a odčítání do 1000 Planety Sloveso to be
Trenažér VS po B Zaokrouhlování Planety přesmyčky Sloveso to be
Trenažér po M Převody jednotek délka Numbers
Slovesa osoby Na rybách
Určování pádů Mezi květinami
Slovesa Jednotky délky
VS po P Geometrické útvary
Doplňovačka po P
Back To Top