Týdenní plán od 13. 12. do 17. 12.

 • 4. B
 • 381× přečteno

Český jazyk

 • Slovní druhy – pracovní sešit str. 32-37
 • Podstatná jména – učebnice str. 64-65
 • Texty s vánoční tématikou – čítanka str. 57-59

Český jazyk – sloh

 • Vánoční zvyky a obyčeje – pracovní list

Anglický jazyk

 • Vánoce
 • His- her

Matematika

 • Čísla nad 10 000 – učebnice str. 8-11
 • Čtverec, obdélník – učebnice str. 12

Vlastivěda

 • Nížiny ČR – učebnice str. 17-18
 • Řeky ČR – učebnice str. 20-21
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Stavba těla živočichů – pracovní list
 • Domácí zvířata

Pracovní činnosti

 • Svícen z přírodních materiálů

Výtvarná výchova

 • Papírořez s vánoční tématikou

Hudební výchova

 • Pastorely – učebnice str. 47
 • Koledy – zpěvník

Tělesná výchova

 • Kurz plavání

Informatika

 • Grafický editor – nástroje, možnosti
 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí

Doplňující informace pro rodiče

Pondělí 13. 12. – mimořádná lekce kurzu plavání.

Změna v rozvrhu hodin – informace v ŽK.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

 

Back To Top