Týdenní plán od 13. 11. do 17. 11. 2023

Český jazyk

 • Význam slova
 • Slova protikladná
 • Slova souznačná
 • Opakování abecedy, druhů vět

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Plynulé čtení bez chyb
 • Pokročilí čtenáři – výraz
 • Interpunkce za větou (!,?.)

Psaní

 • Docvičování písmen malé a velké abecedy
 • Opis, přepis
 • Diktát na druhy vět

Matematika

 • Počítání do 20 s přechodem
 • Sčítání 4+,3+,2+
 • Odčítání 16-,17-, 18-
 • Počítání do 100 po jednotkách, desítkách
 • Sčítání desítek
 • M – G: bod

Prvouka

 • Opakování kapitoly Ovoce x zelenina –  příprava na test
 • Rodina

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 14. 11.  opět plaveme.
 2. Dne 23. 11. od 15:30 proběhnou konzultační třídní schůzky – prospěch a chování na čtvrtletí, akce…. – připravím rezervační systém a včas zveřejním.
 3. Dne 27. 11. jedeme do loutkového divadla v Opavě, akce bude dopolední v rámci vyučování, návrat na oběd – cena 160,- Kč (90,- vstup. 70,- doprava). Přesné info budou včas na EDU.
 4. Dne 30. 11. proběhne v naší třídě tradiční akce – Výroba adventních věnečků – všechny srdečně zveme!!!
 5. Prosím o kontrolu přípravy vašich druháčků na vyučování, děkuji! Zapomínání se eviduje, včetně zapomínání DÚ.
 6. V pátek 17. 11. je st. svátek.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Slova protikladná Docvičování počítání do 20 Členové rodiny
Slova souznačná (synonyma) Počítání po 10 do 100 Jak mohu pomáhat v rodině
Opakování řazení slov dle abecedy

Opakování druhů vět

Doplň chybějící desítku

Číselná osa do 100

 

 Brďo a ovoce a zelenina – video

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top