Týdenní plán od 13. 11. do 17. 11. 2023

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova V a Z.
 • Procvičování pravopisných jevů: předložka, předpona, souhláskové skupiny.
 • Slovní druhy.

Sloh

 • Popis.

Informatika

 • Kreslení čar, vybarvování, kreslení bitmapových obrázků.

Matematika

 • Čísla do 10 000.
 • Písemné sčítání a odčítání v oboru do 10 000.
 • Dělení jednociferným dělitelem.
 • G – rýsování rovnoběžek.

Vlastivěda

 • Moravskoslezský kraj.

Přírodověda

 • Živá přírodě, dělení.
 • Houby.

Pracovní činnosti

 • Papírové krabice.

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti.

Hudební výchova

 • Nácvik písně s doprovodem.
 • Takty a taktování.

Tělesná výchova

 • Cvičení na posilování těla.
 • Pravidla her, přihrávky, spolupráce ve hře – vybíjená.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Na hodiny přírodovědy a vlastivědy je nutné se učit ze sešitu, pravidelně číst z vlastní knihy.
 2. V pátek 17. 11. je státní svátek.
 3. Ve středu 22. 11.  proběhne konzultační třídní schůzka. Využijte rezervační systém na Edupage.
 4. Ve čtvrtek 23. 11.  jedeme odpoledne zase do Krnova glazovat keramiku (info pošlu).

Regína Hajná, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda
VS po V Trenažer na násobilku Živá příroda – třídění Mapa Moravskosl. kraje
Trenažér na V Číselná řada do 10 000 Houby Kraje ČR – skládačka
Trenažér na L Čísla do 10 000 Tělo houby Moravskoslezský kraj
Trenažér na M Zaokrouhlování Houby – kvíz
Trenažér na VS po S Násobení mimo obor násobilky Vlastnosti látek – měřidla
Trenažér na B Počítání do 10 000
Pravopis Převody jednotek
Slovní druhy Sčítání  do 10 000
Slovní druhy kvíz

Back To Top