Týdenní plán od 13. 11. do 17. 11. 2023

Český jazyk

 • Význam věcný a mluvnický, slovní druhy
 • Texty populárně naučné
 • Procvičování na čtvrtletní písemnou práci (sl. druhy, VS, pravopis souhláskových skupin, předpony a předložky s/z, ě/je)

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor, zprávy na záznamníku

Matematika

 • Čtvrtletní písemná práce
 • Zlomky a slovní úlohy se zlomky
 • G: test – rovinné obrazce a jejich obvody

Vlastivěda

 • 1. světová válka

Přírodověda

 • Planety Sluneční soustavy – projekt

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Řešení barevných vztahů objektů a prostředí

Hudební výchova

 • Procvičování písní, C dur, délka not, rytmus

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, dynamika, postřeh
 • Základní cviky seřazené do ucelené sestavy

Doplňující informace pro rodiče

 • V pátek 17. 11. je státní svátek.
 • V pondělí 20. 11. jedeme odpoledne do Holčovic do knihovny.
 • V dalším týdnu 23. 11. bude konzultační třídní schůzka od 15. 30 do 17. 30 hod.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Back To Top