Týdenní plán od 13. 11. do 17. 11. 2023

Český jazyk

 • Čtvrtletní písemná práce
 • Vyjmenovaná slova
 • Slovesa

Český jazyk – sloh

 • Dopis, úprava textu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Dělení přirozených čísel a pamětné dělení se zbytkem
 • Zlomky ve slovních úlohách
 • Čtvrtletní písemná práce

Vlastivěda

 • 1. svět. válka
 • Vznik ČSR a budování státu

Přírodověda

 • Projekt vesmír
 • Planety sluneční soustavy

Informatika

 • Počítačová data, práce se soubory, propojení technologií, internet

Pracovní činnosti

 • Práce s korálky

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči, cvičení s míči, sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 13. 11. přihlášení žáci jedou do knihovny do Holčovic – sraz ve 13. 15 hod. na autobusovém nádraží, návrat 15. 10 hod.

V tomto týdnu budeme psát čtvrtletní práce.

17. 11.  státní svátek

V dalším týdnu 23. 11. bude konzultační třídní schůzka od 15. 30 do 17. 30 hod.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český Slovní druhy Slovní druhy – procvičování Slovesa Procvičuj
Matematika Dělení dvojcifer. číslem Geo – soustava souřadnic Zlomky Vyzkoušej si
Vlastivěda 1.svět. válka Vznik ČSR ČSR prezentace Křížovka Testík
Přírodověda Vesmír Střídání ročních období Měsíc Test

 

Back To Top