Týdenní plán od 13. 11. do 17. 11. 2023

Čtení

 • Opakování, procvičování probraných písmen, slabik
 • Hláska a písmeno T, t
 • Skládání ze složek
 • Slavnostní předání slabikáře

Psaní

 • Opakování uvolňovacích cviků
 • Nácvik písmene i, í

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 5 (automatizace spojů, rychlost).
 • Rozklad čísel.
 • Nácvik psaní sloupečků s příklady – úprava.
 • PS str. 49 – 52

Prvouka

 • Rodina
 • Domov

Pracovní vyučování

 • Výroba kostýmů na vystoupení

Výtvarná výchova

 • Výroba kostýmů na vystoupení

Tělesná výchova

 • Akrobacie
 • Trenéři do škol

Doplňující informace pro rodiče

17. 11. Státní svátek

23. 11. Individuální třídní schůzky od 15:30 hod. (rezervační systém bude na Edupage)

Trénujte denně čtení a také skládání slov ze složky písmen. Dávejte dětem příklady na sčítání a odčítání do 5 (rychlost, automatizace).

Kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, hadříky na tabulky). Tužky kupujte trojhranné, kulaté jsou nevhodné).

Hana Škrochová, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA  PRVOUKA
Přiřaď slabiku k obrázku Vláček Rodokmen
Skládání slov z písmen  Číselná řada Moje rodina – video 
Čtení vět – procvičuj Sčítání do 5
Hláska a písmeno T Odčítání do 5 Sněhulák – písnička k vystoupení
Back To Top