Týdenní plán od 12. října do 16. října 2020

Český jazyk

 • Opakování a procvičování druhů vět
 • Pořadí vět
 • Slova, slabiky, hlásky
 • Dělení slov na konci řádku
 • Sloh: Tvoření vět k obrázkům, oslovení
 • Uč. str. 24,26-31

Čtení

 • Dramatizace pohádky
 • Recitace
 • Rytmizace říkadel
 • Čítanka str. 29-32

Psaní

 • Opis, přepis slov
 • Písanka str. 16-19

Matematika

 • Sčítání  do 20
 • Odčítání do 20 s přechodem 10 /11 -a, 12 – a/ – video v odkaze
 • Slovní úlohy o několik méně, o několik více
 • G – procvičování rýsování

Prvouka

 • První pomoc při požití jedovatých rostlin, hub
 • Nakažená zvířata
 • Význam lesa pro člověka

Pracovní vyučování

 • Liška z listí
 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Šípkový keř – tuš, tempera

Hudební výchova

 • Hudební hry, hádanky, hra na tělo
 •  Poslech – Poblázněný Klarinet, Koncert pro dva klarinety

Tělesná výchova

 • Netradiční pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o doplnění pomůcek do školy – fólie A4, A5, pravítka – trojúhelník s ryskou, ubrusy na výtvarnou výchovu, o  kontrolu pouzder (ostrouhané pastelky, tužky č. 3)
 • 19. 9. Drumben – vystoupení s bubny – zrušeno
 • Plavecký výcvik do odvolání zrušen
 • Akce Halloween na zámku Hošťálkovy zrušena

třídní učitelka Kateřina Vergu

PROCVIČUJ

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA HV
Druhy vět Sčítání do 20 Savci Hra na tělo – Dance Monkey
Pořadí vět Odčítání 11- Jak se chovat v lese Hudební kvíz
Věta se skládá ze slov Odčítání 11 – s rozkladem Vytleskávání rytmu
Hranice slov ve větě Odčítání 12 –
Příklady 12 –
Back To Top