Týdenní plán od 12. do 16. září 2011

Český jazyk

 • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Psaní u, ú, ů.
 • Psaní i,í/y,ý po tvrdých aměkkých souhláskách.
 • Uč. str. 8-10
 • Psaní – psaní písmen (e, l, b, f) a krátkých slov. (Písanka str. 3,4)
 • Čtení – plynulé čtení s přednesem, recitace. (Čítanka str. 12-15)
 • Slohový výcvik – základy techniky mluveného projevu.

Anglický jazyk

 • Lekce 1 – slovesa
 • Uč. str. 5

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku.
 • Opakování násobilky do 50, násobení a dělení.
 • Slovní úlohy.
 • Bod, přímka.
 • Uč. str. 5, 6, 9

Prvouka

 • Pravidla slušného chování.
 • Cesta do školy.
 • Uč. str. 8 a PS str. 6,7

Pracovní činnosti

 • Úklid v okolí školy.

Výtvarná výchova

 • Odlet ptáků – vodová barva, zapouštění do mokrého podkladu.

Hudební výchova

 • Notová osnova, houslový klíč, taktová čára.
 • Nácvik písně Starosti s muzikou.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý pojedeme na první lekci plavání. Odjezd po první vyučovací hodině, návrat na pátou vyuč. hodinu. Děti si vezmou věci na plavání(plavky, ručník, čepice, přezůvky) do zvláštní tašky (batůžku). Aktovku si nechají ve třídě. Rozvrh na týden, ve kterém budeme jezdit plavat, dostanou děti v pondělí.
 • Ve středu 14. září se koná společná třídní schůzka. Začátek v 16 hodin.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
     
     
     
     
Back To Top