Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Stavba slova
 • Vypravování na téma – zvířata na chov

Český jazyk – sloh

 • Slohová práce o chovu zvířat

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Slovní úlohy  se zvířaty
 • Sčítání a odčítání
 • Práce s velkými čísly

Vlastivěda

 • Práce na projektu

Přírodověda

 • Návštěva odchovny býků
 • Ukázky drůbeže – beseda

Informatika

 • Vyhledávání informací k projektu

Pracovní činnosti

 • Vystřihování, lepení do projektu

Výtvarná výchova

 • Práce na projektu – dokreslování

Hudební výchova

 • Nácvik písně o zvířatech

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Výcvik psů
český jazyk matematika
vyjmenovaná slova geometrie
stavba slova porovnávání čísel
počítáme do 10 000
Back To Top