Týdenní plán od 12. 6. do 16. 6. 2023

Český jazyk

 • Slova neohebná
 • Závěrečná kontrolní práce
 • Čtenářská dílna

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Matematika

 • Závěrečná kontrolní práce
 • Převody jednotek času, délky, objemu, hmotnosti
 • Početní operace – procvičování
 • G – opakování rýsování

Vlastivěda

 • Plzeňský kraj

Přírodověda

 • Jednoduché stroje- shrnutí
 • Ochrana přírody

Informatika

 • Základy programování
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 1. Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Krajina

Hudební výchova

 • Trampské písně
 • Poslechové činnosti
 • Základy hudební nauky

Tělesná výchova

 • Atletika
 • Turistika – zámek v Linhartovech

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top