Týdenní plán od 12. 4 do 16. 4. 2021

Čtení

 • Upevňování hlásky Ř, ř
 • Nová hláska Ch, ch
 • Čtení pracovních listů
 • Skládání slov, vět
 • Slabikář str. 75 až 78
 • Popis pracovního postupu Krupicová kaše

Psaní

 • Procvičování probraných písmen, slov, vět
 • Písanka str. 31, 32, nová písanka str. 1.

Matematika

 • Procvičování probraného učiva
 • Sčítání do 20 bez přechodu desítky
 • PS str. 14 až 16

Prvouka

 • Opakování probraného učiva
 • Živočichové – stavba těla zvířat
 • Ochrana životního prostředí
 • Rok, roční období
 • PS str. 53

Pracovní vyučování

 • Uvaříme si krupicovou kaši

Výtvarná výchova

 • Výroba chobotnice

Hudební výchova

 • Hudební pohádka O 12 měsíčkách

Tělesná výchova

 • Vycházka do přírody

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí nastupujeme do školy, začínáme v 7. 45 hod., nejprve se otestujeme, pak se budeme učit. Procvičíme učivo a budeme pokračovat ve vyvozování nového učiva. Ve čtvrtek se opět otestujeme. Myslím, že se toho nemusíme bát. V úterý si uvaříme krupicovou kaši( trošku), pokud jsou děti alergické na mléko, dejte mi vědět.
 • Do školy si přineseme vše, co jsme prve odnesli. Viz informace na Edu.

Odkazy k procvičování učiva

                   Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Hláska a písmeno Ch, ch Početní pyramidy Hospodářská zvířata
Hláska Ř Rozklad čísel Rok
Anagramy na ch Sčítáme do 20 Roční období
Pexeso Počítáme do 20
Slova s písmenem ch Odčítání do 20
Slova  s písmenem ch Sčítáme do 20
Back To Top