Týdenní plán od 12. 11. do 16. 11.

Český jazyk

 • Uč str. 38 – 40
 • Samohláska ů, ú, u
 • Diktát str. 37

Čtení

 • Čítanka str. 40 – 44

Psaní

 • Písanka str. 15 – 17

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20
 • Slovní úlohy
 • PS str. 20 – 22
 • Ge: rýsování a měření úseček

Prvouka

 • PS str. 26, 27

Pracovní vyučování

 • Výroba papírového stromu

Výtvarná výchova

 • Řešení ploch – teplá a studená barva – pruhy

Hudební výchova

 • Hra na tělo
 • Kánon

Tělesná výchova

          Cvičení na žebřinách

Doplňující informace pro rodiče

Připomínám – ve středu třídní schůzky 15,30 – 17,30 hod.

                           Grčková L. tř. uč. 

Back To Top