Týdenní plán od 11. do 15. června 2012

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Procvičování slovních druhů
 • Opakování vyjmenovaných slov
 • Uč. str. 129-133
 • Čtení – čtenářské deníky, čtení sporozuměním
 • Psaní -opis,přepis
 • Sloh – vypravování podle osnovy

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

  Prvouka

  • Popis činnosti

  Pracovní činnosti

  • Popis činnosti

  Výtvarná výchova

  • Popis činnosti

  Hudební výchova

  • Popis činnosti

  Tělesná výchova

  • Popis činnosti

  Doplňující informace pro rodiče

  Text

  Back To Top