Týdenní plán od 11. 9. – 15. 9. 2023

Čtení

 • Opakování hlásek a písmen A, Á
 • Hláska a písmeno M
 • Slabiky MA, MÁ, ma, má
 • ŽA s. 6-11

Psaní

 • Uvolňovací cviky str. 6-9

Matematika

 • Čísla 1, 2
 • Psaní číslice 1
 • M str. 7 – 12

Prvouka

 • Školní potřeby a návyky str. 3-6

Pracovní vyučování

 • Cvičení v přírodě

Výtvarná výchova

 • Zážitek z prázdnin

Hudební výchova

 • Rytmizace (Orffovy nástroje)
 • Zpěv známých písní

Tělesná výchova

 • Seznámení se základními povely v TV
 • Bezpečnost při hodinách TV
 • Závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

Vyučování probíhá již podle rozvrhu do 11.25 hod, v pondělí do 12.20 hod.

V úterý proběhne cvičení v přírodě. S sebou batůžek, svačinu, pití a čip na oběd. Vracíme se na oběd do 11.30 hod., poté děti odchází do družiny, nebo domů.

Kontrolujte pravidelně dětem pouzdra (ostrouhané pastelky, tužky)

Hana Škrochová, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

 

Český jazyk Matematika Prvouka
Písmenko A Spočítej Jsem školák
Hláska a písmenko M Zvířátka na dvorku – počítání do 3
Obrázkové skládanky Sladké dezerty – počítání do 5 
Tečky – počítání do 6
Back To Top