Týdenní plán od 11. 5. do 15. 5. 2015

Český jazyk

 • Číslovky a příslovce
 • Procvičování přídavných jmen a zájmen
 • Sloh – popis předmětu
 • Psaní – bezchybný opis a přepis
 • Čtení – prezentace přečtené knihy, plynulé a bezchybné čtení

Anglický jazyk

 • Tělo.

Matematika

 • Dělení mimo obor násobilky
 • G: kruh a kružnice

Prvouka

 • Lidské tělo a jeho stavba

Pracovní činnosti

 • Vazba květin – návštěva květinářky

Výtvarná výchova

 • Páv – otisky rukou

Hudební výchova

 • Nácvik písně Modrají se pomněnečky
 • Poslech – Vesnická romance

Tělesná výchova

 • Posilování horních končetin, hrazda – přešvih, svis v podkolení

Doplňující informace pro rodiče

 • 12. 5. – ukázka dravců (park).
 • 13. 5. – beseda s mykologem.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Angličtina Matemetika Prvouka Hv
Číslovky Části těla Hravé dělení Lidské tělo Vesnická romance
Slovní druhy Tělo Násobení a dělení Lidské tělo 2 Vesnická romance 2
Slovní druhy 2 The body    Naše tělo  
      Vnitřní orgány  
      Lidské tělo 3  
         
         

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top