Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2022

Český jazyk

 • Podmět a přísudek
 • Souvětí
 • Vyjmenovaná slova, slovní druhy – opakování

Matematika

 • Celek, část, zlomek
 • G – rýsování rovnoběžníku

Vlastivěda

 • Husitství

Přírodověda

 • Ekosystém rybník
 • Dopravní výchova

Pracovní činnosti

 • Velikonoční prázdniny

Výtvarná výchova

 • Velikonoční prázdniny

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Opakování not
 • Poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Štafetový běh

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2. Ve čtvrtek 14. 4. a pátek 15. 4. jsou velikonoční prázdniny.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top