Týdenní plán od 11. 3. do 15. 3. 2024

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Písmeno a hláska Č, č, Ž, ž
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář 2. díl str. 17 – 22

Psaní

 • Nácvik písmene d,  psaní  slabik a slov s probranými písmeny
 • Písanka 2. díl str. 4 – 9
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0 – 10
 • Číselná řada 0 – 20,
 • Porovnávání čísel, rozklad čísel do 15 (10 + 2,…)
 • Sčítání, odčítání do 15
 • M str. 6 – 10

Prvouka

 • Jaro, jarní práce na zahradě
 • Jarní rostliny, jednotlivé části rostliny
 • PS str. 47, 48

Pracovní vyučování

 • Setí semen

Výtvarná výchova

 • Jarní rostliny – kresba

Hudební výchova

 • Opakování známých písní
 • Nácvik písně Když jsem já sloužil

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky v rámci pohybových her
 • Trenéři do škol – gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 13. 3. 2024 se od 13:30 hod. uskuteční v komunitním centru školní kolo recitační soutěže. Můžete přijít podpořit naše recitátory.
 2. Ve čtvrtek 14. 3. 2024 proběhne v naší třídě beseda a tvoření na téma jaro.
 3. Také Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří a to 21. 3. 2024 od 14:30 do 17 hodin.
 4. Ve čtvrtek 21. 3. 2024 pojedeme s dětmi na velikonoční tvoření do SVČ Krnov. Bližší informace zašlu na Edupage.

Hana Škrochová, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Přiřaď slovo k obrázku – písmeno č Názorné počítání do 20  Jaro
Písmeno a hláska Ž, ž Počty prvků do 20 Části rostlin + na str. 2 jarní kytky
Trénuj čtení slov  Orientace na ose – do 20
Karty – rychlé čtení Sčítání do 15
Práskni krtka – písmeno č Odčítání do 15
Back To Top