Týdenní plán od 11. 3. do 15. 3. 2024

Český jazyk

 • Koncovky  podstatných jmen.
 • Četba ukázek z knih.

Sloh

 • Zpráva, oznámení.

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem.
 • Jednotky hmotnosti.
 • Základy finanční gramotnosti – Abeceda peněz (projekt spořitelny).
 • G – obvod čtverce.

Informatika

 • Psaní ZAV.

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců.
 • Život za přemyslovských knížat.
 • Románský stavební sloh.

Přírodověda

 • Ekosystém louka.
 • Ekosystém park.

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem.

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti.

Hudební výchova

 • Nácvik písně.
 • Opakování not.

Tělesná výchova

 • Pohyb s míčem, přihrávky a střelba na branku, koš.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím, kontrolujte dětem pouzdra.
 2. Dohlédněte na pravidelné čtení (děti budou mít zase zápis do čtenářského deníku).
 3. Do pracovní výchovy si děti donesou 2-3 ubrousky, v dílně budeme vyrábět stojánek na ubrousky.

Regína Hajná, třídní učitelka

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda
Podstatná jména rodu mužského Čísla do milionu Louka – živočichové Velkomoravská říše
Online rod ženský Písemné násobení dvojciferným č. Louka – kvíz Opakování VŘ
Online rod střední Písemné sčítání a odčítání Poznávačka živočichů louka Vláda Přemyslovců
Online rod mužský Slovní úlohy Přemyslovci kvíz
Koncovky podstatných jmen Násobilka – trenažér
Koncovky podstatných jmen mix G – obvod trojúhelníku
Vyjmenovaná slova G – obvod čtverce
Pověsti – test Logické úkoly- těžší
Informatika Logické úkoly – lehčí
Základy programování
Šipkovaná  
Angry birds  
Back To Top