Týdenní plán od 11. 3. do 15. 3. 2013

Český jazyk

 • Opakování a procvičování probraného učiva
 • Slovesa
 • Ústní a písemný popis zvířete

Čtení

 • Čítanka str. 101 až 106

Psaní

 • Písanka str. 17, 18

Matematika

 • Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100
 • Učebnice str. 4, 5

Prvouka

 • Práce a volný čas
 • Suroviny a výrobky
 • PS str. 56, 57

Pracovní vyučování

 • Jarní probouzení

Výtvarná výchova

 • Velikonoční slepička

Hudební výchova

 • Vokální a instrumentální hry

Tělesná výchova

 • Cvičení se švihadly. Skoky snožmo, odraz snožmo

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 13. března jsou informativní třídní schůzky ( od 15, 30 do 17, 30 hod.)

Do pracovní výchovy si děti přinesou ( pokud máte doma) malý umělohmotný květináč. Zasadíme si jarní cibulky.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top