Týdenní plán od 11. 12. do 15. 12. 2023

Český jazyk

 • Slovesné kategorie (osoba, číslo, čas).
 • Slovní druhy, vyjmenovaná slova.
 • Texty s vánoční tematikou.
 • Četba vlastní knihy, zápis do čtenářského listu.

Sloh

 • Vánoční přání.

Informatika

 • Příprava pro algoritmizaci.
 • Psaní ZAV.

Matematika

 • Čísla nad 10 000.
 • Násobení a dělení.
 • Slovní úlohy.
 • G – rýsujeme trojúhelník (rovnostranný a rovnoramenný)

Vlastivěda

 • Orientace na mapě.
 • Vodstvo.

Přírodověda

 • Semenné rostliny.

Pracovní činnosti

 • Vánoční dekorace.

Výtvarná výchova

 • Kresba vycházející ze skutečnosti.

Hudební výchova

 • Vánoční písně a koledy.
 • Poslech.

Tělesná výchova

 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče.

 1. Ve středu 13. 12. v 18 hodin před školou Česko zpívá koledy.
 2. Ve čtvrtek 14. 12. jedeme do Rožnova pod Radhoštěm (info zasláno po dětech).
 3.  Učivo si děti mohou procvičovat v plánu.

Regína Hajná, třídní učitelka

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda
Slovesný čas Trenažer na násobilku Popis částí květu Pohoří a hory ČR
Slovesné kategorie Čísla nad 10 000 Listy – dělení Pohoří ČR – slepá mapa
Procvičuj VS Počítání do 100 000 Malvice, peckovice, bobule Řeky – procvič
Slovní druhy Násobení 10, 100, Kvíz rostliny Řeky – spojovačka
Slovní druhy – kvíz G – rýsujeme trojúhelník Dělení rostlin podle užitku
Slovní druhy – kvíz 2 Gkvíz Rostliny rozděl
Slovesa
Back To Top