Týdenní plán od 11. 12. do 15. 12.

Český jazyk

 • Procvičování samohlásek (krátké a dlouhé samohlásky)
 • Dvojhlásky au, ou, eu
 • Psaní u, ú a ů

Čtení

 • Důraz na plynulé čtení
 • Recitace básniček

Psaní

 • Procvičování psaní písmen velké a malé abecedy
 • Opis a přepis slov a vět

Matematika

 • Počítání po desítkách do 100
 • Počítání po jednotkách do 100
 • Sčítání a odčítání desítek
 • Vyvození sčítání a odčítání desítek a jednotek do 100
 • Geometrie: přímka, úsečka

Prvouka

 • Domov
 • Zima

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí děti přinesou vyplněnou přihlášku na lyžařský kurz.
 2. Plavecký kurz je z 12. 12. přeložen na 19. 12. V úterý se tedy běžně učíme.
 3. Ve středu 13. 12. v 18:00 proběhne před naší školou tradiční akce Česko zpívá koledy. Všichni jste srdečně zváni! Sraz bude v 17:45.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Pojmenování obrázků – au, ou Sčítání desítek a jednotek Zima
Doplňování u, ú, ů Odčítání jednotek Vánoční zvyky
Back To Top