Týdenní plán od 11. 12. 2023 do 15. 12. 2023

Čtení

 • Procvičování čtení – čtecí listy
 • Skládání slabik a slov
 • Hláaka a písmeno N, n, V, v
 • Slabikář str. 16 – 22

Psaní

 • Nácvik psaní písmen a slabik
 • Písanka str. 11 – 15

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru  – 7
 • Geometrické tvary
 • Slovní úlohy
 • PS str. 13 – 18

Prvouka

 • Svátky a tradice

Pracovní vyučování

 • Vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Krmíme ptáčky

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Trenéři – jóga
čtení matematika prvouka
Věty Odčítání do 6 Zvyky a tradice
Skládej slova Počítáme do 6 Hurvínek
Přečti věty Práskni krtka
Čteme slova podle obrázků Sčítání do 6
Hláska a písmeno V, v Rozklad čísel
Back To Top