týdenní plán od 10. do 14. září 2012

Čtení

 • Písmeno O, E
 • ŽA str. 4,5

Psaní

 • Uvolňovací cviky s říkankou
 • Písanka str. 6-12

Matematika

 • Počítání prvků, přidávání, ubírání
 • Číselná řada 1-5
 • Orientace ve sloupci a řádku
 • PS str. 4-9

Prvouka

 • Naše třída, chování o přestávce, pravidla třídy
 • PS str. 5, 6

Pracovní vyučování

 • Práce s modelovací hmotou

Výtvarná výchova

 • Kresba – květina

Hudební výchova

 • Hry nejjednodušších doprovodů na Orfovy nástroje
 • Nácvik písně Mláďata

Tělesná výchova

 • Smluvené povely, signály, znamení a jiné prostředky při TV

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 12. 9. 2012 se koná v 16.15 hodin třídní schůzka.
 • Děti si budou nosit všechny věci denně do školy.
 • Vyučování bude tento týden ukončeno vždy v 11.15.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top