Týdenní plán od 10. do 14. ledna 2011

Český jazyk

 • Uč. str. 59-62
 • Měkké a tvrdé souhlásky
 • Slova nadřazená
 • Spojky

Čtení

 • Uč. str. 62-65
 • Básně – příprava na recitační soutěž
 • Čtení s pochopením
 • Vyhledávání informací v textu

Psaní

 • Přepis pracovního postupu – na volný list
 • Přepis básně – na volný list

Matematika

 • PS str. 27-29
 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku
 • Písemné odčítání
 • Úsečka, přímka – přesnost a kvalita rýsování

Prvouka

 • Uč. str. 37, PS str. 45, 42
 • Naše tělo, zdraví, zásady první pomoci

Pracovní vyučování

 • Šití – přední steh

Výtvarná výchova

 • Tvary a funkce lidských výtvorů

Hudební výchova

 • Doprovod k písním na dětské nástroje
 • Opakování noty celé a její zápis

Tělesná výchova

 • Technika přihrávky, technika chytání míče, vrchní přihrávka jednoruč na místě, driblink.

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, aby děti nosily pomůcky do geometrie denně (pravítko, ostrouhanou tužku č. 3).
 • Čtení pro kamarády – pondělí – Adam, úterý – Verunka, středa – Anuška, čtvrtek – Dan, pátek – Kristýnka. Každý žák krátce seznámí s knihou (autor, ilustrátor, o čem kniha pojednává…) a přečte ukázku.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

 

Back To Top