Týdenní plán od 10. 6. do 14. 6. 2013

 1. Český jazyk

 • Opakování na závěrečnou písemku.
 • Neohebné slovní druhy.
 • Učebnice str.146-152.

Český jazyk – sloh

 • Báseň.

Anglický jazyk

 • To be, to have.

Matematika

 • Opakování učiva.
 • Geometrie: siť těles.
 • Učebnice str.54-56.

Vlastivěda

 • Jižní Morava.
 • Brno a okolí.

Přírodověda

 • Elektrická energie a přístroje.
 • Parní stroj.

Pracovní činnosti

 • Sběr léčivých bylin.

Výtvarná výchova

 • Kniha – výtvarná úprava a ilustátoři knih.

Hudební výchova

 • Pohybové vyjádření hudby.

Tělesná výchova

 • Atletika.
 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

  V pondělí 10. 6. – písemka z matematiky a hudební výchovy.
  V úterý 11. 6. – písemka z  českého jazyka a vlastivědy.
  Ve středu 12. 6. budou mít žáci geometrie.
  Jana Vyležíková,  třídní učitelka
Back To Top