Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5. 2021

Pondělí

Čtení a psaní

 • Fixace slabik bě, pě, vě, mě + slova a věty.
 • Slabikář str. 97-98
 • Písanka str. 12.
 • Diktát písmen, slov na tabulku.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky.
 • Opakování litr.
 • Pracovní sešit str. 25.

Úterý

Čtení a psaní

 • Písmena Q, W, X + slova s nimi.
 • Slabikář str. 99.
 • Písanka str. 14.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky.
 • Vztahy o něco méně.
 • Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit str. 26.

Středa

Čtení a psaní

 • Plynulé a hlasité čtení (čtení s porozuměním).
 • Slabikář str. 100.
 • Písanka str. 18

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu.
 • Vztahy o několik méně.
 • Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit str. 26.

Čtvrtek

Čtení a psaní

 • Hlasité a plynulé čtení.
 • Slabikář str. 101.
 • Opakování písmen, slabik, slov.
 • Písanka str. 19

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky.
 • Vztahy o několik více, o několik méně.
 • Pracovní sešit str. 27.

Pátek

Čtení a psaní

 • Hláska Y, y.
 • Slabikář str. 102.
 • Písanka str. 20.

Prvouka

 • Pracovní sešit str. 65-66.

Doplňující informace

 1. Tento týden se učíme on-line. Rozvrh zadán přes kalendář Teams.
 2. Trénujeme poznávání času (je dobré mít papírové hodiny).
 3. Při čtení se snažíme o plynulost, hlasité čtení, dodržování interpunkce (tečky, otazníky, vykřičníky).
 4. Trénujeme pamětné počítání bez prstů – spoje.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení Matematika Prvouka
Doplň bě, pě, vě, mě Sčítání a odčítání do 20 Hodiny
Doplň dě, tě, ně O několik méně Dny v týdnu
Bě, pě, vě, mě Pexeso
Rébusy Odčítání do 20 bez přechodu
Čtení s porozuměním Slovní úlohy
Čtení s porozuměním Pyramidy
Bouchni krtka, který je správně
Back To Top