Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2022

Český jazyk

 • Mluvení ve větách
 • Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací
 • Procvičování abecedy
 • str. 22-25

Čtení

 • Poslech pohádek, jejich reprodukce
 • Čtení vět , intonace na konci věty

Psaní

 • Opis, přepis slov a vět
 • str. 12-13

Matematika

 • Procvičujeme 9+, 11-
 • Nové učivo 8+, 12 –
 • Opakujeme pamětné sčítání a odčítání do 20
 • Slovní úlohy, matematické řetězce
 • Počítání s neznámou
 • G – geometrická tělesa
 • str. 26-32

Prvouka

 • Stromy a keře v lese a u lesa
 • Další rostliny v lese
 • Houby
 • Význam lesa
 • První pomoc při požití jedovatých rostlin, hub
 • str. 10-15, PS str. 11-13

Pracovní vyučování

 • Práce s jiným druhem materiálu – housenka

Výtvarná výchova

 • Barevná škála – dotváření na základě představ

Hudební výchova

 • Třídobé metrum – taktování
 • Menuet – poslech

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, dynamika a postřeh
 • Trenéři do škol

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte, prosím, vybavení pouzder a pomůcky do vyučování (pravítko, lepidlo, nůžky…)

Trénujte opisy a přepisy.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Co je správně? Sčítej 8+ Lesní stromy Deštík
Věta oznamovací Odčítej 12- Stromy a keře Bavorov
Věta tázací Sčítání do 12 Houby Slunce za hory
Urči počet slov + do 20 Listy x jehličí Beruško, půjč mi…
Přiřaď větu – do 20 V lese – video

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top