Týdenní plán od 10. 1. do 14. 10. 2022

Český jazyk

 • Procvičování psaní ě/je, VS, slovesa v přítomném čase, shoda přísudku s podmětem
 • Podstatná jména rodu mužského

Český jazyk – sloh

 • Výpisek

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Procvičování: převody, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení

Vlastivěda

 • Evropa: povrch

Přírodověda

 • Tropický pás

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Druhy papíru

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty

Hudební výchova

 • Referáty

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti v karanténě v průběhu týdne vypracují zadané úkoly, přečtou si zadané stránky ve čtení, Vl a Př, budou procvičovat v odkazech.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Vzory muž. rodu 1, vzory muž. rodu 2, životnost, koncovky muž. rod 1 , koncovky muž. rod 2,

Převody. hmotnost, objem, délka, čas, písemné násobení, písemné dělení, písemné dělení 2

Podnebné pásy, tropický pás prezentace, tropický pás-křížovka, kvíz,

Oceány, kontinenty, Evropa: poloostrovy a ostrovy, povrch, vodstvo, orientace 1, orientace 2,

Back To Top