Týdenní plán od 10. 1. do 14. 1.

Český jazyk

 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
 • Procvičování předpon a předložek s, z

Český jazyk – sloh

 • Výpisek

Anglický jazyk

 • My school

Matematika

 • Procvičování dělení
 • Počítání s velkými čísly
 • Ge: opakování obsahu čtverce a obdélníku
 • Plošné jednotky, shoda úseček

Vlastivěda

 • Světadíly a oceány

Přírodověda

 • Podnebné pásy

Pracovní činnosti

          Šití

 Výtvarná výchova

 • Dekorativní řešení plochy

Hudební výchova

 • Jednoduchá písňová forma

Tělesná výchova

 • Základní taneční kroky
 • Pohybové hra

Informatika

        Základy formátování – velikost, barva a řez písma

Doplňující informace pro rodiče

         Děti musí do konce ledna zaplatit ZAV – 150,-Kč. 

                                    Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top