Týdenní plán od 1. do 5. března

Čtení

 • hlásky a písmena H, Ch
 • opakování probraných písmen
 • popis pracovního postupu – pěstování hrachu
 • slovní fotbal
 • Slabikář str. 60-63

Psaní

 • psaní h, H, ch, Ch
 • procvičování probraných písmen
 • diktát
 • str. 20-25

Matematika

 • vyvození čísla 10
 • číselná řada 1-10, porovnávání
 • rozklad čísla 10
 • slovní úlohy
 • str. 23-25

Prvouka

 • roční období, jarní měsíce
 • příroda na jaře
 • str. 31

Pracovní vyučování

 • textilní koláž

Výtvarná výchova

 • kresba na papírový tácek – fixy

Hudební výchova

 • Pramínek
 • Pekla vdolky z bílé mouky
 • notové říkanky

Tělesná výchova

 • přeskoky přes švihadlo

Doplňující informace pro rodiče

Procvičujte skládání celých vět – začátek s velkým písmenem. Opět dejte dětem do pořádku pouzdra, některé z nich nemají čím psát nebo gumovat. Trénujte počítání bez pomocí prstů! U slovních úloh dbejte na odpověď celou větou.

Na středu budou děti potřebovat fixy, pokud mají doma, přinesou si. Na čtvrtek pak zbytky látek, budeme vystřihovat a nalepovat. Během celého týdne si mohou, ale nemusí, připravit kratičký referátek – zjištěná informace, zajímavost o některém z živočichů.

Trénujte s dětmi přeskoky přes švihadlo. Mnohé z nich to umí již pěkně, jiné potřebují ještě cvičit.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top