Týdenní plán od 1. 9. do 3. 9. 2021

Český jazyk

 • Opakování písmen.

Čtení

 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Opis a přepis.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20.

Prvouka

 • Nevyučuje se.

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 1. září zahájení školního roku v 7.45 – 8. 30 hodin ve třídě, po skončení odcházejí děti do družiny nebo domů.
 2. Děti se budou testovat v termínech (1. září, 6. září a 9. září) ráno ve třídě, ve společných prostorách školy musí mít roušky.
 3. Ve čtvrtek a pátek končíme v 11.25, od pondělí se jede podle rozvrhu.
 4. Na čtvrtek si děti donesou zakoupené sešity, pouzdro, cvičební úbor a rozdáme si učebnice.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení Matematika
Vylušti hádanky Sčítání a odčítání do 20 
Kvíz ze čtení Odčítání na čas
Učím se číst Doplň příklady
Vyber správné slovo Střílečka
Skládej slovo Slovní úlohy
Čtení slov s ník Pexeso
Back To Top