Týdenní plán od 1. 9. do 2. 9. 2022

Doplňující informace pro rodiče a děti

  1.  Ve čtvrtek 1. září slavnostní zahájení v 7.45 do 8.20 hodin ve třídě. Pak děti odcházejí domů nebo do družiny. Na první den si nemusí nic nosit. Obědy se vydávají od 10.30 do 12 hodin.
  2. Na pátek 2. září si děti donesou zakoupené sešity, pouzdro, cvičební úbor, přezůvky. Rozdáme si nové učebnice.
  3. V pondělí 5. září budou mít děti vyučování do 11.20, od úterý se už jede podle rozvrhu.
  4. Po dětech pošlu informace k plavání, prosím vyplňte a pošlete zpět (6. září již jedeme plavat).
  5. Už se Vás těším!!!

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA Z 2. TŘÍDY
Jazyk český Matematika Prvouka
Vlastní jména Násobení i dělení 2 Léto
Slovní druhy Násobení a dělení 3 Léto kvíz
Třídíme slovní druhy Násobení a dělení 4 Léto v lese
Tvrdé a měkké slabiky Fotbalový turnaj Léto u rybníka
Všechno spodoba Násobení 5
Psaní u, ů, ú Početní trenažér
Předložky Sčítání do 100
Jména obecná a vlastní Sčítání a odčítání do 100
Slovní druhy Násobení a dělení 5
Sčítání a odčítání do 100
Back To Top