Týdenní plán od 1. 6. do 5. 6. 2015

 

Český jazyk

 • Neohebné slovní druhy
 • Procvičování shody přísudku s podmětem

Český jazyk – sloh

 • Přímá řeč

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Souhrnné opakování a procvičování
 • G – sítě těles

Vlastivěda

 • Pohoří ČR – slepá mapa, vyznačování
 • Orientace, přiřazování

Přírodověda

 • Nervová soustava
 • Rozmnožovací soustava

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Lidové umění podle krajových zvyklostí

Hudební výchova

 • Hudba vokálně instrumentální
 • Referáty – zájemci

Tělesná výchova

 • Atletika – běh na delší tratě (800 m)

Doplňující informace pro rodiče

Pro některé rodiče stále dokola: ZKONTROLUJTE DĚTEM POMŮCKY A POTŘEBY DO VYUČOVÁNÍ!!! Postrádají kružítka, tužky, nůžky, lepidla…

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Jiné
Stavba věty Obvody a obsahy Nervová soustava CHKO První pomoc
Shoda – cvičení Spojovačka Co už víme    
Rčení a přísloví Opak. des. čísel – vše Rozmnož. soust.    

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top