Týdenní plán od 1. 5. do 5. 5. 2023

Český jazyk

 • Fixace probraných vyjmenovaných slov.
 • Vyjmenovaná slova po V.
 • Obsah přečteného textu, líčení atmosféry příběhu. Referáty z přečtené knihy.

Anglický jazyk

 • Where is my friend?
 • People

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení násobků 10 jednocifernými čísly. 
 • Dělení násobků 10 jednocifernými čísly.
 • Slovní úlohy.
 • G: opakování učiva – porovnávání úseček, střed úsečky.

Prvouka

 • Živočichové – základní znaky

Pracovní činnosti

 • .Zhotovení jednoduchého ozdobného předmětu s využitím některých technik zpracování.
 • Den matek.

Výtvarná výchova

 • Seznamování se lidským tělem.

Hudební výchova

 • Taneční hry se zpěvem. 

Tělesná výchova

 • Znát zásady fair play při hrách.
 • Vybíjená a přehazovaná.

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 8. 5. je státní svátek. 

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Vyjmenovaná slova po v Násobení a dělení číslem 100 Savci
Pravopisný trenažér Násobení a dělení číslem 100 Třídíme živočichy
Broučí hemžení Hravé násobení Znaky života živočichů
Savci

 

 

Back To Top