Týdenní plán od 1. 4. do 5. 4.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Sloh – vyprávění
 • Čtení – referát o přečtené knize, básnička – přednes

Anglický jazyk

 • Opakování

Matematika

 • Dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy a cvičení z PS
 • Geo – rýsování a prověření pomůcek

Prvouka

 • Rostliny, úkoly v PS

Pracovní činnosti

 • Stavby z kostek a stavebnice

Výtvarná výchova

 • Jarní motivy

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Překážková dráha, utkání ve vybíjené a přehazované se 4.třídou

Doplňující informace pro rodiče

Zkontrolujte pomůcky do geometrie, nezapomeňte čtenářské deníky.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top