Týdenní plán na 6. 5. do 10. 5. 2013

Český jazyk

 • Skloňování číslovek, psaní tečky za číslovkami.
 • Věta jednoduchá souvětí.
 • Přívlastek.
 • Učebnice str. 126-129.

Český jazyk – sloh

 • Výtah.

Anglický jazyk

 • Genitives with ´s or ´.
 • Slovíčka 6. A.
 • Pracovní sešit str. 54-55.

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 35-37.
 • GE: obsahy složitějších obrazců.

Vlastivěda

 • Severní Čechy.
 • Učebnice str. 19-22.

Přírodověda

 • Kolo na hřídeli, nakloněná rovina.
 • Učebnice str. 77.

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Výkresy k soutěži „Malovaná písnička“.

Hudební výchova

 • Melodické, rytmické, dynamické a harmonické změny.

Tělesná výchova

 • Přátelské utkání ve vybíjené s Krnovem.

Informatika

 • Zpracování textu (referáty, články).

Doplňující informace pro rodiče

 1. Na pondělí do přírodovědy donést pomůcky k pokusům (auto, kostku…).
 2. Ve středu 8. května je státní svátek.
 3. Ve čtvrtek 9. května od 15.30 do 17.30 hodin se konají třídní schůzky u nás ve třídě 5. B (informace o prospěchu a výletu do Prahy, který se koná od 14. – 15. května), můžete doplatit výlet.
 4. Fotografování tříd je naplánováno na 20. května.
 5. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Číslovky Testy na deset. čísla Slovíčka 6. A
Koncovky příd. jmen Násobení des. čísel Přítomný čas
Psaní mě, mně  Dělení des. čísel Sloveso have got
Vyjmenovaná slova  Madagaskar  Poskládej větu
Test na slovní druhy Rovnice  Přídavná jména
Věta jed. a souvětí Římské čísla Cestování
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA TESTOVÁNÍ
Gravitační síla Severní Čechy Testy jazyk český
Člověk  Česká republika Test z matematiky
  Obrázky SČ  Kvízy

 

Chcete si přečíst a poslechnout krátké příběhy v anličtině? ZDE.

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top