Týdenní plán na 6. 1. do 10. 1. 2014

Čtení

 • Vázané spojování slabik.
 • Čtení slov s předložkami.
 • Vyvození Z, z a dvojhlásek au, ou.
 • Slabikář str. 46-49.

Psaní

 • Procvičování písmen, slabik a slov.
 • Pokračování v písance.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 7.
 • Slovní úlohy.
 • Nácvik čísla 8 a číselná řada.
 • Pracovní sešit str. 7-9.

Prvouka

 • Dokončení oddílu Zima.
 • Orientace v místě bydliště (adresa).

Pracovní vyučování

 • Vystřihovánky.

Výtvarná výchova

 • Vlastnosti barev.

Hudební výchova

 • Správná výslovnost a dýchání.
 • Nácvik nové písničky.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Nezapomeňte na cvičební úbory, zkontrolujte pouzdra, vygumované fólie a tabulky.
 2. Rozmyslete si lyžařský výcvik, informace jsem zaslala El-kou.
 3. Dohlédněte na přípravu dětí (domácí úkoly a každodenní čtení).
 4. Na úterý do VV donést časopisy.
 5. Informace a známky sledujte na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka 

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Písmeno V Piráti Škoda hrou 
Písmeno Z  Vysvoboď princeznu  Zima živočichové
Je to pravda?  Ulov rybičku  Zimní sporty 
Dvojhlásky Číslo 8   
Článek s pímenkem Z  Trojúhelník   
Skládáme věty Geometrické tvary  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Zápor to be  Popis zvířat
Sloveso to be  Zvířata vyber 
Sloveso have got  Poznej zvíře
Věty   Zvířata

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top