Týdenní plán na 31. října do 1. listopadu 2013

Čtení

 • Procvičování slabik s m, l, s, p.
 • Čtení slov a vět.
 • Vyvození písmene T, t.
 • Živá abeceda str. 18.

Psaní

 • Písanka str. 4-5.
 • Dbáme na správné sezení.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 4.
 • Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit str. 19
 • Psaní sloupečků do sešitu.

Prvouka

 • Podzim.
 • Měsíce.

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Hry s pohybem.

Tělesná výchova

 • Překážková dráha.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 28. 10. státní svátek, 29. a 30. 10. podzimní prázdniny.
 2. Prosím, kontrolujte dětem složky na písmena každý den. Slabiky máme uloženy na levé straně a písmena na pravé straně. Poztrácená písmena nebo slabiky dodělejte, děti potom nemohou skládat podle pokynů.
 3. Pomozte dětem strouhat pastelky a obyčejné tužky (píšeme do písanky i prac. sešitu v MA).
 4. Nezapomeňte na cvičební úbor.
 5. Dokupte dětem fixy na tabulky.
 6. Kdo ještě neodevzdal peníze na SRPDŠ 150 Kč, pošle po dětech.
 7. Každý den čtětě slova a trénujte slabiky.
 8. Informace a zprávy najdete na EL-CE, přihlašujte se jako rodiče, dětem zatím nepíšu.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Obrázkové čtení Sčítání a odčítání do 4 Podzim
Hledáme slova  Parašutisté Ovoce nebo zelenina
Hledáme slabiky  Červík Pepík  
Čteme slova  Skládačka  
Slabiky s T Matematika  
Písmeno T    

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Čísla 20-100 Jídlo pexeso 
Sloveso to be Test jídlo 

Rodina slovíčka

Hra jídlo 
Sloveso have got  Jídlo hra 

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top