Týdenní plán na 28. 4. do 2. 5. 2014

Čtení

 • Procvičování plynulého čtení.
 • Pokračování v čítance.
 • Četba z vlastních knížek.

Psaní

 • Opisy a přepisy z tabule.
 • Procvičování psacích písmen.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20.
 • Slovní úlohy.
 • Metr.
 • Pracovní sešit str. 18-19.

Prvouka

 • Roční období.

Pracovní vyučování

 • Čarodějnice.

Výtvarná výchova

 • Čarodějnice.

Hudební výchova

 • Pět ježibab s jedním okem.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Na středu 30. 4. si připravit jednoduchý kostým čarodějnice nebo čaroděje (školní akce se soutěžením).
 2. Každý den čtěte a trénujte počítání bez prstů, kontrolujte věci v aktovce i v pouzdře.
 3. Ve čtvrtek 1. 5. je státní svátek a v pátek mají děti ředitelské volno (provoz ve školní družině je pro přihlášené děti z I. stupně zajištěn na 2. 5. v době od 7 do 15 hodin).
 4. Informace a známky sledujte na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Hádanky Sčítání a odčítání do 20 Malý záchranář
Pohádky 

Padající znaménka

Dny v týdnu 
Kvíz ze čtení  Bubliny Rok a roční období 
  Počítání Pět ježibab
  Metr  Omalovánka ježibaba 
  Pyramidy  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be Pexeso oblečení
Sloveso to be zápor Hra s oblečením
Průběhový čas Hra, obleč
Průběhový čas Slovíčka oblečení

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top