Týdenní plán na 28. 1. do 1. 2. 2013

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie podstat. jmen.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Učebnice str. 82-87.

Český jazyk – sloh

 • Dopis, formální úprava textu.

Anglický jazyk

 • Time.
 • Present simple.
 • Pracovní sešit str. 36-37.
 • Učebnice str. 40-41.

Matematika

 • Desetinná čísla, porovnávání.
 • Slovní úlohy.
 • Jeednotky obsahu, převádění.
 • Učebnice str. 42-45.

Vlastivěda

 • Orientace na mapě (světadíly, oceány, pohoří a nížiny Evropy).
 • Evropa, vodstvo a státy.

Přírodověda

 • Rozmanitost přírody v Evropě a ČR.
 • Učebnice str. 44-47.

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Pololetní prázdniny.

Hudební výchova

 • Zpěv písniček z projektu „Škola písničkou“.

Tělesná výchova

 • Gymnastika, záchrana a dopomoc.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 31. 1. si děti donesou fólie na opisy vysvědčení.
 2. V pátek 1. 2.  jsou jednodenní pololetní prázdniny.
 3. Doplaťte lyžařský kurz.
 4. Od 4. 2. do 8. 2. proběhne lyžařský kurz. Sraz v 7.20 před školou. Odjezd autobusem v 7.30 na kopec v Hošťálkovech. Příjezd po 12.00 hodině ke škole. Pak jdeme na oběd. S sebou lyžařskou výbavu, svačinu, pití a teplé oblečení i s náhradními rukavicemi. Informace zašlu ještě EL-KOU. Děti, které se kurzu neúčastní se učí v 5. A normálně podle rozvrhu. 
 5. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Podstat. jména Porovnávání deset. čísel mraky Slovíčka 4. B
Shoda přísudku s podmětem  Porovnávání desetin. čísel Věty s have got
Vyjmenovaná slova Velká násobilka na čas Překlad vět
Online cvičení Zápis desetinných čísel Čas
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Určování času
Oceány Evropa Online učebnice
Zvířata moří a oceánů  Evropa, polostr. a ostrovy Přítomný čas
  Moře a oceány Slovíčka
  Evropa, povrch  
  Evropa, vodstvo  
 

       

 
 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

 

Back To Top