Týdenní plán na 16. 12. do 20. 12. 2013

Čtení

 • Čtení slov se zavřenou slabikou, čtení vět.
 • Vyvození písmene R, r a V, v.
 • Orientace v textu.
 • Slabikář str. 41-45.

Psaní

 • Diktáty, opisy a přepisy.
 • Písanka str. 24-27.

Matematika

 • Číselná řada do 7.
 • Sčítání a odčítání do 7.
 • Rozklady.
 • Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit str. 4-7.

Prvouka

 • Vánoce.

Pracovní vyučování

 • Vánoční svícen.

Výtvarná výchova

 • Ryba.

Hudební výchova

 • Koledy.

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 16. 12. máme koncert.
 2. Na pátek 20. 12.  donést pomeranč, tenkou svíčku, dáreček pro kamaráda a trochu cukroví (informace na EL-CE).
 3. Od pondělí 23. 12. 2013 do neděle 5. 1. 2014 mají děti zimní prázdniny.
 4. Pravidelně čtěte a skládejte ze složky.
 5. Informace a zprávy najdete na EL-CE, přihlašujte se jako rodiče, dětem zatím nepíšu.
 6. Přeji Všem krásné a pohodové Vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového roku!!!

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Písmeno R, r Sčítání a odčítání do 7 Škoda hrou
Slova Vánoční počítání Vánoce 
O zimě Matematika  
Písmeno V, v     
Vánoční čtení     

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be Pexeso zvířata
Zápor to be Zvířata 2
Voki Zvířata kvíz
Christmas  

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top