Týdenní plán na 14. 4. do 16. 4. 2014

Čtení

 • Čtení s porozuměním.
 • Výrazné čtení s přízvukem.
 • Čítanka str. 8-10.

Psaní

 • Procvičování psacích písmen, slabik.
 • Opisy a přepisy,diktáty.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20.
 • Slovní úlohy.
 • Pamětné sčítání a odčítání do 20.
 • Pracovní sešit str. 15-16.

Prvouka

 • Velikonoční pořad v Rožnově.

Pracovní vyučování

 • Velikonoce.

Výtvarná výchova

 • Velikonoce.

Hudební výchova

 • Nota celá.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 16. 4. jedeme na výlet do Rožnova. Informace zašlu El-kou.
 2. Přes velikonoční prázdniny denně čtěte a opakujte psací písmena.
 3. Dejte do pořádku pouzdra a cvičební úbory.
 4. Od čtvrtku 17. 4. do 21. 4. mají děti velikonoční prázdniny, 22. 4. je naplánováno ředitelské volno.
 5. Informace a známky sledujte na EL-CE.
 6. Všem přeji krásné Velikonoce.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Luštěnky

Sčítání na čas

Malý záchranář
Co nepatří do řady

Padající znaménka

Zvířata
Čítanka  Závody Mláďata 
Co je vidět z okna  Sčítání a odčítání do 20  Ozdob velikonoční vajíčko 
Hádanky  Bubliny Zajíček hra 
  Sudoku Velikonoční puzzle
  Příklady  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be Počasí
Sloveso to be zápor Pexeso oblečení 
Určování času hra Slovíčka oblečení 
Průběhový čas  Oblečení 
Průběhový čas Hra, obleč
  Velikonoce Easter

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

 

Back To Top