Týdenní plán na 12. 5. do 16. 5. 2014

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Pracovní listy.
 • Čítanka – pokračování.

Psaní

 • Procvičování psacích písmen.
 • Opisy a přepisy s písanky.

Matematika

 • Vztahy o několik více, méně.
 • Sčítání a odčítání do 20 (pamětné).
 • Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit str. 22-23

Prvouka

 • Roční období, měsíce.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací, dokreslování.

Hudební výchova

 • Hry na Orfov. nástroje.

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Každý den čtěte a trénujte psací písmena, počítání bez prstů, kontrolujte věci v aktovce i v pouzdře.
 2. Dětem docházejí lepidla, prosím dokupte.
 3. Pokud ještě máte doma baterky, dobné elektros. nebo vršky, pošlete po dětech.
 4. Informace a známky sledujte na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Pohádky Sčítání a odčítání do 20 Malý záchranář
Hledej v textu Trénuj sčítání Rok a roční období
Najdi dvojice Trénuj odčítání Poznáváme hodiny
Výlet na ostrov Počítání s Mickeym  Měsíce
Hádanky Spojovačky  Řazení měsíců
Křížovky Vláček  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be Pexeso oblečení
Sloveso to be zápor Hra s oblečením
Průběhový čas Hra, obleč
Průběhový čas Slovíčka oblečení

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top