Týdenní plán na 11. 11. do 15. 11. 2013

Čtení

 • Vyvození slabik s J, slova, věty + y,Y.
 • Skládání ze složek.
 • Skládání puzzle ze slabik a domino.
 • Živá abeceda str. 20-22

Psaní

 • Opakování písmen a slabik (e, i, l, u, a, le, li, lu).
 • Diktát procvičovaných písmen.
 • Písanka str. 8-11.

Matematika

 • Číselná řada 1-5.
 • Trénujeme psaní čísla 5.
 • Sčítání a odčítání do 5.
 • Pracovní sešit str. 22-23

Prvouka

 • Rodina.

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Seskupování, kombinování přírodních materiálů.

Hudební výchova

 • Ukolébavka, pochod.

Tělesná výchova

 • Příprava k nácviku ke kotoulu vpřed.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Doplňte dětem do pouzder fixy na tabulky a alespoň 3 ostrouhané tužky.
 2. Denně čtěte a skládejte ze složky (soutěž o krále a královnu ve skládání).
 3. Na středu 13. 11. si děti donesou do PV svoji stavebnici z domu.
 4. Ve středu 20. 11. se konají konzultační schůzky o prospěchu od 15.30 do 17.30 hodin v naší třídě.
 5. Na pátek 22. 11. od 16 hodin je připraven pro děti a jejich rodiče karneval s Hopsalínem ve velké tělocvičně. Kdo se bude chtít zúčastnit, pomůže dětem připravit masku.
 6. Informace a zprávy najdete na EL-CE, přihlašujte se jako rodiče, dětem zatím nepíšu.

Regína Hajná, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Slova s T Sčítání a odčítání do 4 Poznáváme stromy 
Písmenko J  Sčítání a odčítání do 5  Domov 
Slabiky s J Skládačka Domov video
Obrázkové čtení  Rozhodni Byl jeden domeček 
Skládáme věty  Matematika Moje rodina 
Hledáme slova Počítáme zpaměti   
Čteme věty Rozklad do 5  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Čísla 20-100 Hra jídlo
Sloveso to be Jídlo hra
Věty s to be Přiřazování jídlo
Sloveso to be Vyber jídlo
Dopiš to be Jídlo

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top