Týdenní plán na 10. 6. do 14. 6. 2013

Český jazyk

 • Přímá řeč.
 • Neohebné slovní druhy.
 • Procvičování učiva.
 • Učebnice str. 156-159.

Český jazyk – sloh

 • Báseň.

Anglický jazyk

 • Present continuous, present simple.
 • Slovíčka 6. C, D.
 • Pracovní sešit str. 58-59.

Matematika

 • Procvičování.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 49-52.

Vlastivěda

 • Moravské úvaly.
 • Střední a jižní Morava.

Přírodověda

 • Elektrická energie a přístroje, parní stroj.
 • Elektrárny.
 • Životní prostředí.

Pracovní činnosti

 • Sběr léčivých rostlin.

Výtvarná výchova

 • Kniha – výtvarná úprava a ilustrátoři knih a učebnice.

Hudební výchova

 • Písně k pohádce.

Tělesná výchova

 • Atletika, běh na delší trať.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Procvičujte v plánu na závěrečné písemky.
 2. V úterý 11. 6.  se fotíme na tablo (donést věci podle výběru, co dělám nejraději).
 3. Kostýmy do pohádky ještě nemají všichni. Na čtvrtek 20. 6. plánujeme představení pohádky pro rodiče a závěrečné spaní ve škole (rozlučka).
 4. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Diktáty Zajímavá matematika Slovíčka 6. C
Pravopis Velká násobilka Průběhový čas
Slovní druhy Hra Milionář Průběhový věty 
Přídavná jména Madagaskar Přítomný prostý
Jazykové testy VLASTIVĚDA Cvičení
Druhy zájmen Česká republika Testy
  Severní Morava  
  Střední a jižní Morava  

Chcete si přečíst a poslechnout krátké příběhy v angličtině? ZDE.

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top